Prints

    Các bản in có sẵn cho tất cả các hình ảnh của tôi trên trang web này và được xử lý trên cơ sở cá nhân. Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn quan tâm đến việc mua một bản in và chỉ định kích thước, hình ảnh, chất liệu mà bạn mong muốn. Các chất liệu mà tôi cung cấp bao gồm Lustre, Canvas, Formex và Acrylic Metal.

    *Phiên bản mở rộng: Không giới hạn số lượng và chỉ bao gồm bản in.

    *Phiên bản giới hạn: Những hình ảnh được chọn là những hình ảnh yêu thích và đặc biệt quan trọng với tôi như một nhiếp ảnh gia phong cảnh. Mỗi ảnh trong phiên bản giới hạn chỉ gồm 30 bản in, được thực hiên trên bất kì kích thước và chất liệu nào, các bản in được đánh số thứ tự, đi kèm với đó là giấy chứng nhận và chữ kí.

    Licensing

    Cấp phép có sẵn cho tất cả các hình ảnh của tôi và được xử lý trên cơ sở cá nhân. Vui lòng liên hệ với tôi với nhu cầu cấp phép của bạn và để biết thông tin về giá.