Private Photography Workshops

  Tôi cung cấp những buổi hướng dẫn 1:1 cũng như workshops nhóm nhỏ. Bạn sẽ được tìm hiểu bất kì khía cạnh nào từ quy trình xử lí hình ảnh, lên kế hoạch chụp đến việc duy trì cảm hứng sáng tạo. Các buổi học sẽ được tiến hành trực tiếp hoặc qua Skype.

  Thời gian: 2 tiếng/buổi.

  Địa điểm: Tuỳ chọn

  Yêu cầu: Đối với hướng dẫn 1:1 và workshops yêu cầu máy tính cá nhân, phần mềm nếu chưa có sẽ được hỗ trợ cài đặt.

  Nội dung xoay quanh các chủ đề:

  1. Xử lý ảnh RAW qua Camera Raw hoặc Lightroom

  2. Sử dụng Layer masks/Paint brush cơ bản trong Photoshop

  3. Luminosity Masks

  4. Xử lý ảnh ngược sáng mạnh

  5. Làm chủ màu sắc và tương phản

  6. Lựa chọn và sử dụng Filter (CPL, ND, GND)

  7. Lên kế hoạch chụp và xử lý ảnh Milky Way

  8. Chụp và xử lý ảnh Panorama

  Giá: 3.000.000 VND/ người/ buổi

  chi phí tăng 1.000.000 cho mỗi người tham gia thêm. 

  Chi tiết hơn vui lòng gửi thư cho tôi qua địa chỉ: hlinhphoto@gmail.com

  Before After
  Before After